Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 19.01.2022 r. imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Bezpieczna i przyjazna szkoła

O wprowadzeniu działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole rozmawiali przedstawiciele służb miejskich, na drugim w tym roku posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie. 

Inspektorat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wejherowie zaprezentował możliwe zagrożenia występujące w środowisku szkolnym, których ofiarami mogą stać się młodzi ludzie. Szczegółowo omówiono problem związany z cyberprzemocą, czyli niebezpieczeństwem płynącym z korzystania z sieci internetowej. Dyrektorzy szkół obecni na spotkaniu przedstawili działania, które prowadzą wśród młodzieży, aby wyeliminować te zagrożenia. 

Temat spotkania związany był z przyjętym rządowym programem na lata 2014-2016  „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i innych placówkach oświatowych. Ważne jest też  przeciwdziałanie agresji i przemocy ze strony rówieśników w szkole, ale i rodziny oraz innych dorosłych.

- Zastanawialiśmy się wspólnie nad możliwościami zwiększenia szeroko pojętego bezpieczeństwa w szkołach, w tym także nad bezpieczeństwem związanym z powszechnym dostępem dzieci i młodzieży do internetu – mówi Andrzej Fedoruk, szef miejskiego Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. - Dyrektorzy placówek oświatowych zapewnili nas, że na terenie szkół wprowadzone są ograniczenia w dostępie do niestosownych dla młodzieży stron internetowych, jednak ograniczają się one do działań edukacyjno-informacyjnych. Szkoła jednak nie ma możliwości ograniczania uczniom dostępu do internetu z osobistych urządzeń mobilnych. Nauczyciele rozmawiają z uczniami o różnego rodzaju zagrożeniach związanych z udziałem w czatach, grach itp., ale podobnych starań należy oczekiwać ze strony rodziców kupujących dzieciom smartfony i tablety.  Ponadto należy podkreślić, że we wszystkich wejherowskich szkołach samorządowych funkcjonuje monitoring wizyjny.   

Uczestniczący w posiedzeniu zastępca komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie mł. bryg. Jacek Nowak omówił rolę i zadania dyrektorów szkół w ochronie przeciwpożarowej. Podkreślił wagę przeprowadzanych corocznie ćwiczeń w placówkach oświatowych, które mają za zadanie sprawdzenie organizacji i zasad ewakuacji i ocenił, że wejherowskie placówki oświatowe dobrze przygotowane są do reagowania na zadania kryzysowe.  

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. zastępca prezydenta miasta ds. oświatowych Piotr Bochiński, sekretarz miasta Bogusław Suwara, a także dyrektorzy samorządowych placówek oświatowych w Wejherowie. 

Więcej szczegółów dotyczących problemów związanych z bezpieczeństwem w szkołach znajduje się w poniżej załączonej prezentacji multimedialnej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH