Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
20°
wtorek, 9.08.2022 r. imieniny:Klary, Romana, Rozyny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Otwarty konkurs ofert na 2022 rok na dotacje dla organizacji pozarządowych
Powrót

Otwarty konkurs ofert na 2022 rok na dotacje dla organizacji pozarządowych

Otwarty konkurs ofert na 2022 rok na dotacje dla organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Wejherowa na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr VIIIk/XXVIII/394/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2021 w sprawie uchwalenia  „Programu współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”zmienionej Uchwałą nr VIIIk/XXXI/459/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 roku ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na 2022 rok na wykonanie na terenie Wejherowa zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie (Urząd Miejski ul. 12 Marca 195, godz. 7.30 - 15.30) w terminie bezwzględnie wiążącym do dnia 9 czerwca 2022 roku do godz. 15.30.

Szczegóły konkursu w załączniku.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH