Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 24.06.2024 r. imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
Powrót

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

czwarty przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. 12 Marca 209 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 34,46 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni 2,92 m2 wraz z udziałem wynoszącym 46/1000 części w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 400/1, obręb 15, o powierzchni 206 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00035835/3,

 

cena wywoławcza brutto 122 500,00 zł

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

 

Opis: Lokal nr 13 zlokalizowany jest na czwartym piętrze budynku położonego przy ul. 12 Marca 209 w Wejherowie.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokoju, korytarza, kuchni, ubikacji. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,92 m2.

Lokal wymaga kapitalnego remontu. Standard wykończenia pomieszczeń: podłogi – w przedpokoju, kuchni i ubikacji wykładzina PCV, w pokoju płyta pilśniowa malowana, ściany – tynki malowane, częściowo tapety, sufity – malowane, częściowo kasetony, drzwi – z okleiny drewnianej, stolarka okienna – PCV.

Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną, wodociągową, ciepłowniczą, gazową oraz kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej.

Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie nr AB.705.1.39.2022.22, z dn. 03.08.2022 r., z którego wynika, że lokal mieszkalny nr 13 poł. przy ul. 12 Marca 209 w Wejherowie stanowi samodzielny lokal mieszkalny.

Przeznaczenie:lokal mieszkalny, znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIK/XL/477/2014 Rady Miasta Wejherowa z dnia 4 marca 2014 r. sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 27.04.2014 r., poz. 1284), w jednostce terytorialnej 07.U – tereny zabudowy usługowej (usługi nieuciążliwe).

Budynek posiada dostęp do następujących sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej.

  1. Ocena charakterystyki energetycznej:wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU=266,5 kWh/(m2 rok), wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK=347,6 kWh/(m2 rok), wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: EP=454,0 kWh/(m2 rok), jednostkowa wielkość emisji CO2: ECO2=0,12299 t CO2/(m2 rok), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: UOZE=0,00%.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: pierwszy: 1 lutego 2023 r., drugi: 22 marca 2023 r., trzeci: 31 maja 2023 r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 26 lipca 2023 roku, o godzinie 9.30,w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 12 250,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 19 lipca 2023 roku.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika oraz dowód tożsamości uczestnika podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wylicytowana cena nieruchomości będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jego stanu. Dnia 13 lipca 2023 r., o godz. 14:10, odbędą się oględziny lokalu przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy