Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.04.2024 r. imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych – najważniejsze jest bezpieczeństwo
Powrót

Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych – najważniejsze jest bezpieczeństwo

Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych – najważniejsze jest bezpieczeństwo

Rozpoczęła się oczekiwana przez mieszkańców przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i Sobieskiego, polegająca na wykonaniu ronda, poszerzeniu jezdni drogi powiatowej, budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych i przebudowie sieci podziemnych. Taki zakres prac wymaga – wyłącznie w niezbędnym zakresie – wycinki części drzew przy drodze. Jest to związane z zapewnieniem stref widoczności i sprawnym rozwiązaniem ruchu w tym rejonie, gdyż bezpieczeństwo mieszkańców, pieszych i kierowców jest najważniejsze. W ramach inwestycji zaplanowano nasadzenia zamienne – posadzone zostaną nowe drzewa.

Na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego, Inwalidów Wojennych i Dzieci Syberyjskich, powstanie duże rondo, dla wszystkich typów pojazdów i w związku z tym konieczne jest  poszerzenie dróg na wlotach do ronda. Konieczne jest również zapewnienie widoczności dla kierujących pojazdami jak i dla pieszych.  Nowa lokalizacji zatok autobusowych podyktowana została koniecznością zastosowania rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników.
Ponadto wykonane zostaną chodniki, ścieżka rowerowa oraz przebudowa sieci podziemnych m.in. kanalizacji deszczowej. Z powyższych powodów inwestycja zaczyna się kilkadziesiąt metrów od środka ronda i konieczne są wycinki drzew - tylko w niezbędnym zakresie. Jeśli mieszkańcy mają korzystać z bezpiecznych dróg, chodników i ścieżek rowerowych, jest to koniecznością.

Podkreślamy, że w tym rejonie zaplanowano nasadzenia zamienne – posadzone zostaną nowe drzewa we wszystkich miejscach zaplanowanych na etapie projektowym, jak i dodatkowo w miejscach, które będą możliwe po ukończeniu inwestycji.

Na wycinkę została wydana zgoda wszystkich stosownych organów administracyjnych.

W załączniku mapki.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy