Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
wtorek, 28.05.2024 r. imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Oświadczenie Prezydenta Wejherowa ws. skutków finansowych koronawirusa
Powrót

Oświadczenie Prezydenta Wejherowa ws. skutków finansowych koronawirusa

Szanowni Państwo!

Chcę w przejrzysty i rzetelny sposób poinformować Państwa o sytuacji finansowej Wejherowa w związku z epidemią koronawirusa. Codziennie obserwujemy w naszym kraju bardzo negatywne skutki gospodarcze i ekonomiczne wywołane epidemią. Nadchodzi prawdziwy kryzys. Sytuacja ta w oczywisty sposób mocno uderza w finanse samorządów, gdyż m.in. szybko spadają wpływy z podatków, które są podstawowym źródłem budżetów miast i gmin. Poza tym ponosimy koszty walki z rozprzestrzenieniem się i skutkami koronawirusa.

Kiedy w grudniu 2019 roku uchwaliliśmy budżet Wejherowa na 2020 rok informowałem, że sytuacja jest trudna. Wynikało to przede wszystkim z ogromnego niedofinansowania oświaty przez rząd, utraty znacznych dochodów z podatków w wyniku zmian ustawowych oraz dużego powszechnego wzrost kosztów w gospodarce. Dzięki podjętym w zeszłym roku działaniom oszczędnościowym było możliwe podczas marcowej sesji Rady Miasta wprowadzenie do budżetu kwoty 19 mln zł uzupełniając braki na rok bieżący, aby zapewnić normalne funkcjonowanie miasta.

Obecnie - po uderzeniu wirusa - sytuacja budżetu naszego miasta jest bardzo trudna. W zakresie inwestycji będziemy realizowali tylko te zadania, które zostały już rozpoczęte lub mają dofinansowanie zewnętrzne. Pozostałe inwestycje jesteśmy zmuszeni wstrzymać z braku środków. Jeśli sytuacja finansowa samorządów nie poprawi się znacząco, to i w latach następnych nie będzie możliwości ich realizacji. Wiele zadań w życiu społecznym, kulturze, sporcie, edukacji itd. będziemy musieli ograniczyć lub z nich zrezygnować. Chcemy jednak chronić dofinansowanie dla organizacji społecznych, które wnoszą cenny i potrzebny wkład w życie miasta.

Czy i kiedy sytuacja finansowa może się poprawić? Wszyscy liczymy na odmrożenie gospodarki i jej wzrost po epidemii, choć z pewnością będzie to proces długotrwały. Polskie samorządy, podobnie jak przedsiębiorcy i pracownicy, czekają obecnie na pomoc i działania rządu. Bez tego miasta i gminy sobie nie poradzą, gdyż  funkcjonujemy dzięki transferom pieniędzy w różnej formie z budżetu państwa. Szczególnie ważny jest tzw. pakiet stymulujący przewidziany w rządowej Tarczy Antykryzysowej. Samorządy mają otrzymać dodatkowe środki na inwestycje, przede wszystkim drogowe, które mają rozruszać gospodarkę. Mamy nadzieje, że rządowi uda się realizować programy, które zapowiedział Pan Premier i Pan Prezydent.

Proszę Państwa o zrozumienie obecnej sytuacji i wyrozumiałość. Ze swojej strony oraz moich współpracowników dołożymy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu łagodzić negatywne społeczne skutki koronawirusa. Jestem przekonany, że normalność wróci do Polski i do naszego miasta.

 
Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa


Oświadczenie w formie wideo

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy