Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
wtorek, 4.10.2022 r. imieniny:Edwina, Rosławy, Rozalii
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ankieta dotycząca przebudowy ul. Hallera

Prezydent Miasta Wejherowa zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej przebudowy ul. Hallera w Wejherowie. Gmina Miasta Wejherowa dąży do stworzenia miejsca bezpiecznego, atrakcyjnego i przyjaznego mieszkańcom. Przebudowa ul. Hallera zostanie przeprowadzone w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na które Gmina Miasta Wejherowa otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT. 
 
Ankieta skierowana jest do mieszkańców ul. Hallera. Właściwą odpowiedź proszę podkreślić. Termin składania ankiet upływa w dniu 05.05.2018 r.
 
Ankieta dostępna w załączniku. 

 

Ankietę po wypełnieniu można:

- złożyć w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy Pl. J. Wejhera 8 lub ul. 12 Marca 195,

- złożyć w Wejherowskim Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255,

- wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Wejherowie, Pl. J. Wejhera 8, 84-200 Wejherowo,

- zeskanować i odesłać na adres: rewitalizacja@wejherowo.pl.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH