Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
niedziela, 24.09.2023 r. imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Biuletyn Informacji Publicznej

Harmonogram

- 19 lutego 2016 roku - spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji odbędzie się w sali konferencyjnej Wejherowskiego CentrumKultury znajdującej się poziomie parteru obiektu (wejście od ul. Hallera), ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo o godzinie 16:00;

- 20 lutego 2016 roku - spacer studyjny. Spotkanie z interesariuszy rewitalizacji o godzinie 12:00 przed budynkiem Wejherowskiego Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo.

 

Uwagi, opinie i propozycje do obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zbierane są w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag w terminie od 08 lutego 2016 r. do 09 marca 2016 r.. Uwagi, opinie i propozycje do obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji można dostarczyć poprzez wypełniony formularz zgłaszania uwag:

- zamieszczony na stronie www.wejherowo.pl/rewitalizacja/
- przesłany drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@wejherowo.pl
- przesłany pocztą na adres: Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo
- złożony bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek: 7:30-17:00, wtorek - piątek: 7:30-15:30.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH