Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
niedziela, 1.10.2023 r. imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Klub Integracji Społecznej „Wałowa”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie poszerzył swoją działalność tworząc Klub Integracji Społecznej „Wałowa” zorganizowany w ramach projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Klub Integracji Społecznej Wałowa rozpoczął swoją działalność w październiku 2010 r. Utworzony został w ramach projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. 

Grupy Zabawowa oraz Świetlicowa zaczęły funkcjonować od listopada 2010r. do września 2011 r. Z działań Klubu skorzystało łącznie około 360 osób. W warsztatach z cyklu Uczyć się warto brało udział 60 osób. W ramach Grupy Zabawowej uczestniczyło 34 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Z Grupy Świetlicowej skorzystało 46 dzieci w wieku od lat 7 do 13. W festynie Maj na Wałowej brało udział około 200 osób, w tym zarówno dzieci, ich rodziców, dziadkowie oraz sąsiadów. W zorganizowanych zajęciach Szkoły dla rodziców uczestniczyło 20 rodziców.

Głównym celem działania Klubu Integracji Społecznej Wałowa było budowanie wspólnoty wśród mieszkańców, wspieranie i rozbudzenie aktywności społecznej, a także przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu.

 

Klub Integracji Społecznej Wałowa zorganizował między innymi: 

- zajęcia Grupy Zabawowej dla dzieci w wieku 3-6 lat,
- zajęcia Świetlicy środowiskową dla dzieci w wieku 7 – 13 lat,
- Rodzinny Festyn integracyjny dla mieszkańców Śródmieścia Wejherowa pod nazwą „Maj na Wałowej”, 
- warsztaty fotograficzne połączone z konkursem fotografii: „Tu zaszła zmiana”, 
- cykliczny program „Uczyć się warto”, podczas którego organizowano darmowe wykłady na tematy zaproponowane przez mieszkańców,
- „Szkołę dla rodziców” - cykliczne szkolenia dla rodziców rewitalizowanego obszaru, związane z tematyką opiekuńczo-wychowawczą,
- wycieczki dla dzieci z Grupy Świetlicowej. 

 

Podczas trwania projektu realizowano działania rozszerzające aktywność Klubu:

- Program Włóczykij – piesze wycieczki turystyczno-edukacyjne organizowane w okresie wakacji po okolicach Wejherowa, 
- Klub Komiksowy prowadzony przez p. Tomasza Meringa, gdzie dzieci uczyć się tworzyć komiksy, które miały okazję prezentować między innymi na konkursie komiksowym, 
- zajęcia artystyczne prowadzone przez Ilonę Klein-Tragier, w trakcie których dzieci poznawały metody i techniki wykonywania prac plastycznych, tworząc tym samym swoje dzieła na wystawę, 
- darmowe lekcje języka angielskiego prowadzone przez Mr. Charles Chansen (native speaker), dzięki którym dzieci poznawały i doskonaliły znajomości językowe, 
- wykład dotyczący bezpieczeństwa prowadzony przez policjanta z Komendy Miejskiej w Wejherowie, mające na celu przybliżenie najmłodszym bezpiecznych postaw i unikania sytuacji zagrażających.

 

Głównymi osiągnięciami Klubu Integracji Społecznej Wałowa w okresie jego funkcjonowania są:

- integracja mieszkańców okolicy ul. Wałowej,
- stworzenie możliwości poszerzania wiedzy dzięki cyklowi Uczyć się warto,
- wsparcie każdej osoby/rodziny zmotywowanej do zmiany swojej sytuacji,
- zwiększenie świadomości, motywacji i roli własnego rozwoju mieszkańców Śródmieścia,
- zapewnienie dzieciom do lat 6 możliwości uczestnictwa w Grupie Zabawowej,
- utworzenie Grupy Świetlicowej dla dzieci od 7 do 13 lat,
- pomoc w tworzeniu struktury wzajemnego wsparcia sąsiedzkiego,
- zatrzymanie procesu stygmatyzacji i wykluczenia biedniejszych rodzin obszaru rewitalizowanego,
- odnotowaliśmy wzrost poziomu wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji mieszkańców okolic ul. Wałowej,
- zapewnienie możliwości alternatywnego spędzania wolnego czasu, dla dzieci, dorosłych oraz całych rodzin,
- wsparcie rodziców w procesie wychowawczym,
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci,
- aktywację społeczną mieszkańców zdegradowanego obszaru

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH