Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
wtorek, 4.10.2022 r. imieniny:Edwina, Rosławy, Rozalii
Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje

Program Rewitalizacji Miasta Wejherowa 
Lokalny Program Rewitalizacji 

W ramach prac nad Programem Rewitalizacji Miasta Wejherowa 2008-2015 zorganizowano pięć spotkań warsztatowych, w których wzięli udział włodarze Wejherowa oraz przedstawiciele instytucji miejskich. 

Program, na mocy umowy zawartej pomiędzy władzami miasta a Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej oraz przy współpracy ekspertów Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Gdańsk, został wypracowany przy szerokim udziale społeczności lokalnej w okresie od marca do czerwca 2007 roku. Warsztaty prowadził dr inż. Arch. Piotr Lorens z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. 

  • I warsztaty 3 kwietnia 2007 r. - Wejherowskie Centrum Kultury

Podczas warsztatów podsumowano prace zespołu planującego, w tym analizę problemów rewitalizacji miasta, wstępne sformułowanie celów rewitalizacji oraz określenie zapisów analizy SWOT dla programu. 

  • II warsztaty 13 kwietnia 2007 r. - Gimnazjum nr 1 w Wejherowie

W trakcie spotkania podsumowano prace zespołu planującego, dokonano kolejnej redakcji listy celów rewitalizacji miasta. Uczestnicy określili ważność i pilność poszczególnych celów. 

  • III warsztaty 24 kwietnia 2007 r. - Wejherowskie Centrum Kultury

Podsumowano prace zespołu planującego, w tym ostatecznie uporządkowano listę celów rewitalizacji miasta – do ujęcia w pierwszym etapie, dokonano hierarchizacji projektów i przedsięwzięć wstępnie zidentyfikowanych podczas II warsztatu 13 kwietnia 2007 r., wstępnie określono analizę SWOT dla wybranych projektów oraz wstępnie określono ich charakterystykę. 

  • IV warsztaty 9 maja 2007 r. - Wejherowskie Centrum Kultury

Podczas warsztatów podsumowano prace zespołu planującego, w tym ostatecznie uporządkowano listę projektów i przedsięwzięć do realizacji wraz z ich szczegółowym opisem, w tym tzw. matrycę logiczną oraz listę celów, do realizacji których przyczyniają się dane projekty. 

  • V warsztaty 21 maja 2007 r. - Wejherowskie Centrum Kultury

W trakcie ostatniego spotkania podsumowano prace zespołu planującego, w tym określono sposób wdrażania i finansowania poszczególnych projektów oraz całości programu. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH