Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 26.05.2024 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa

Zadanie „Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji" oraz z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Zgodnie z warunkami uzyskania dofinansowania z Programu kwota dofinansowania wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych, w tym:

a) do 45% kosztów kwalifikowanych zadania w formie dotacji,

b) do 45% kosztów kwalifikowanych zadania w formie pożyczki

c) od 10% środki własne

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 774 340 PLN

Kwota dofinansowania wynosi 696 900 PLN (90 % kosztów kwalifikowanych), w tym: 363 940 PLN w formie dotacji, 332 960 PLN w formie pożyczki

Okres realizacji: lata 2013-2015

Przedsięwzięcie polega na likwidacji pieców/palenisk wraz z podłączeniem do sieci miejskiej ciepłowniczej lub gazowej wraz z budową instalacji wewnętrznej w 10 budynkach wielorodzinnych, których właścicielem jest Gmina Miasta Wejherowa. Są to następujące budynki: ul. Reformatów 2, 13/13A, ul. Świętego Jacka 1/1A, 8, 19, ul. Wałowa 15,16, ul. Klasztorna 2, 4, ul. Kalwaryjska 2A, w których zlikwidowano ogółem 94 pieców i palenisk węglowych.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały także kampanie edukacyjne pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji polegające na rozmieszczeniu ulotek na terenie miasta Wejherowa, plakatów na słupach ogłoszeniowych i na przystankach MZK oraz akcjach edukacyjnych w szkołach.

Utworzona została baza danych pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji. Bazę danych zbudowano w oparciu o następujące kryteria:

- lokalizacja

- klasyfikacja (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna, budynki administrowane przez miasto Wejherowo, inne budynki - handel, usługi, obiekty użyteczności publicznej)

- źródła ciepła (rodzaj i moc kotła, wiek kotła, rodzaj stosowanego paliwa, średnioroczne zużycie paliwa, wielkość powierzchni którą ogrzewa kocioł)

Po zakończeniu zadania uzyskany efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza w postaci pyłów PM 10, PM 2,5, benzo(a)pirenu, CO, SO2, NO2

Zanieczyszczenia

Stan przed realizacją
[Mg/rok]

Stan po realizacji
[Mg/rok]

Zmniejszenie emisji
[Mg/rok]

Redukcja %

Pył PM 10

5,296

0,002

5,294

99,96

Pył PM 2,5

5,018

0,002

5,016

99,96

CO2

1 320,068

231,095

1 088,973

82,49

Benzo(a)piren

0,004

 

0,004

100,00

SO2

12,544

0,002

12,542

99,98

NOx

1,812

0,207

1,605

88,58


W wyniku akcji edukacyjnych nastąpiło podniesienie świadomości w zakresie niskiej emisji. Liczba osób, do których skierowano tę akcję poprzez dystrybucję ulotek, rozwieszenie plakatów i działania edukacyjne w szkołach, to około 18,5 tys. osób.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy