Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej

Monitoring

W ramach monitoringu wizyjnego w Wejherowie w mieście funkcjonują 32 kamery. System monitoringu w mieście owocuje wzrostem bezpieczeństwa mieszkańców. Kamery umieszczone są nie tylko w centrum miasta, ale obejmują także wejherowskie osiedla – Chopina, Tysiąclecia, Harcerskie i Kaszuby. Zainstalowane kamery swoim zasięgiem obejmują ciągi komunikacyjne, place i parkingi, a przede wszystkim tereny wokół szkół.

Dźwiękowym systemem alarmowym objętych jest także 26 kaplic na wejherowskiej Kalwarii. Kamery niewątpliwie poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców Wejherowa. Na terenach objętych monitoringiem ilość zdarzeń przestępczych spada nawet o 80 procent. Kamery ulicznego monitoringu pomagają funkcjonariuszom Straży Miejskiej w wykrywaniu czynów zabronionych. Monitoring pomimo tego, że jest formą jawnej obserwacji, w znacznym stopniu ogranicza ilość popełnianych przestępstw i wykroczeń o charakterze chuligańskim.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy