Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej

Ulica Wałowa

Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa

Modernizacja ul. Wałowej i terenów przyległych objęła prace przy ul. Rzeźnickiej, ul. Wałowej, na ul. Dąbrowskiego i Północnej. To jedna z największych inwestycji w Wejherowie o wartości prawie 15 mln zł, na którą 60 proc. środków władze miasta zdobyły z Unii Europejskiej.

Pierwszy etap prac, czyli ul. Dąbrowskiego, Północną z placem zabaw i fontanną, parking przy Wałowej i fragment tej ulicy oddano do użytku w grudniu 2009 r.

 

W listopadzie 2011 r. zakończono drugi etap prac o wartości 5,8 mln zł. Etap I i II przebudowy ul. Wałowej i terenów przyległych kosztował łącznie prawie 15 mln zł. Na całą inwestycję władze miasta zdobyło 60 proc. dotacji z funduszy unijnych. Pierwotnie miało to być 50 proc., ale w trakcie realizacji udało się pozyskać 60 proc. Te dodatkowe pieniądze to prawie 2 mln zł. Projektowi towarzyszyły tzw. projekty miękkie czyli działania prospołeczne, jak np. Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców, festyn integracyjny „Maj na Wałowej”, program edukacyjny w szkołach przeprowadzony przez policję, półkolonie TPD czy warsztaty „Magia ulicy” przygotowane przez WCK.

Natomiast cały program, razem np. z elementami społecznymi kosztował 19,3 mln zł, zaś dotacja unijna to 11,6 mln zł.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy