Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 24.06.2024 r. imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Biuletyn Informacji Publicznej

Park Miejski

Prace inwestycyjne w Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego „Przywrócenie walorów historyczno-przyrodniczych Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”

Pierwszy projekt parkowy został wykonany od czerwca 2009 roku do lipca 2010 roku. Całkowita wartość projektu: 2 mln zł.

Projekt polegał na przywróceniu walorów historyczno-przyrodniczych parku. Zakres prac obejmował odtworzenie i budowę ścieżek parkowych w ich historycznym przebiegu, pielęgnację i zachowanie drzewostanu, nasadzenia nowej zieleni, wykonanie instalacji nawadniającej nową zieleń, stworzenie ścieżki dydaktycznej poprzez oznakowanie cennych przyrodniczo okazów.

W wyniku realizacji projektu powstały: drogi pieszo-jezdne, ścieżki piesze, altana widokowa. Dokonano nowych nasadzeń, wykonano także pergolę dla róż, by tworzyły aleje różaną.

Projekt obejmował także pielęgnację drzewostanu – około 150 szt. starych drzew. Dzięki systematycznej rewitalizacji park stał się urokliwym i wręcz magicznym miejscem dla mieszkańców Wejherowa i turystów.

W parku znajduje się Pałac Przebendowskich i Keyserlingków, amfiteatr miejski, plac zabaw, kawiarenka, letnia scena oraz staw, wokół którego stają przechodnie, karmiąc łabędzie i kaczki. W amfiteatrze i na scenie letniej odbywa się wiele cyklicznych imprez, m.in. Jarmark Wejherowski, Open Air Rock Festival, Miejska Majówka, Dzień Dziecka oraz letnie koncerty. Podczas kameralnych koncertów, imprez w amfiteatrze miejskim i dużych koncertów na polanie piknikowej do parku przybywa kilka tysięcy osób.

„Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”

W 2011 roku zakończono realizację projektu unijnego pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia Wejherowa” w zakresie parku.

Drugi projekt pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia Wejherowa” w zakresie parku realizowany był od czerwca 2010 do września 2011 r. Łączna wartość prac w parku w ramach tego projektu to 4.953.730 zł.

Zakres prac obejmował: odtworzenie dawnych ciągów pieszych oraz poprowadzenie nowych ścieżek poza historycznym terenem założenia, gospodarkę drzewostanem pod kątem stanu zdrowotno-technicznego drzew oraz kolizji przestrzennych z projektowanymi obiektami, nowe nasadzenia drzew i krzewów, założenie nowych trawników z automatycznym systemem nawadniania, budowę dwóch odcinków pomostu w miejscach podmokłych, montaż oświetlenia wzdłuż ścieżek, umieszczenie ławek i koszy na śmieci. Łączna dł. nawierzchni pieszo-jezdnych ze żwiru, łupków i kamienia naturalnego oraz z kostki betonowej ok. 687 m, w tym: ścieżki o nawierzchni żwirowej ok. 234 m, ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej ok. 453 m, wykonane zostały także żwirowe nawierzchnie dla pieszych o dł. 602 m.

Po przeprowadzeniu inwestycji zachowane zostało powiązanie kompozycyjne obiektu z centrum miasta oraz Kalwarią Wejherowską.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy