Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek dla właścicieli budynków

Od 1 lipca 2021 r. rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).  Baza ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Deklarację będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości lub zarządca nieruchomości. Właściciele budynków istniejących mają na to 12 miesięcy, a właściciele budynków nowopowstałych oraz zmieniających system grzewczy tylko 14 dni.

Deklarację najprościej i najwygodniej złożyć w formie elektronicznej przez stronę: https://ceeb.gov.pl/ za pomocą Profilu zaufanego/bankowości elektronicznej/e-dowodu.

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej będzie można złożyć deklaracje w formie papierowej.

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy