Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Rodzaje odpadów komunalnych

ODPADY SEGREGOWANE

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcj:

 1. papier,

 2. metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

 3. szkło,

 4. bioodpady,

 5. odpady zielone,

 6. odpady niebezpieczne,

 7. przeterminowane leki i chemikalia,

 8. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,

 9. zużyte baterie i akumulatory,

 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 12. zużyte opony,

 13. odpady budowlane i rozbiórkowe,

 14. odpady tekstyliów i odzieży,

 15. popiół z palenisk domowych.

 

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE): Pozostałe odpady, po wydzieleniu: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, bioodpadów.Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy