Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
niedziela, 26.05.2024 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Wejherowa

Zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w Wejherowie” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2014) oraz z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Zgodnie z warunkami uzyskania dofinansowania z Programu kwota dofinansowania wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych, w tym:

a)     do 45% kosztów kwalifikowanych zadania w formie dotacji,

b)    do 45% kosztów kwalifikowanych zadania w formie pożyczki

c)     od 10% środki własne

 

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 1 766 765 PLN

Kwota dofinansowania wynosi 1 590 080 PLN (90 % kosztów kwalifikowanych), w tym:

795 040 PLN w formie dotacji,

795 040 PLN w formie pożyczki

Okres realizacji: lata 2014-2018

Przedsięwzięcie polegało na likwidacji pieców/palenisk wraz z podłączeniem do sieci miejskiej ciepłowniczej lub gazowej wraz z budową instalacji wewnętrznej w 14 budynkach wielorodzinnych, których właścicielem jest Gmina Miasta Wejherowa. Są to następujące budynki: ul. Karnowskiego 1, ul. Sobieskiego 263, ul. Wniebowstąpienia 5B, ul. Krzyżowa 3, ul. Śmiechowska 8, ul. Gniewowska 14,  ul. Gniewowska 16, ul. Wschodnia 26, ul. Kopernika 1, ul. Kopernika 13, ul. Kopernika 22, ul. 3 Maja 47, ul. 3 Maja 49B, ul. 10 Lutego 3, w których zlikwidowanych zostało ogółem 125 pieców i palenisk węglowych.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostały także kampanie edukacyjne pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji polegające na rozmieszczeniu ulotek na terenie miasta Wejherowa, plakatów na słupach ogłoszeniowych oraz w placówkach oświatowych.

Po zakończeniu zadania uzyskany efekt ekologiczny to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza w postaci pyłów PM 10, PM 2,5, benzo(a)pirenu, CO2 , SO2, NO2

Lp.

Zanieczyszczenia

Stan przed realizacją
[Mg/rok]

Stan po realizacji
[Mg/rok]

Zmniejszenie emisji
[Mg/rok]

Redukcja %

1.

Pył PM 10

3,378

0,003

3,375

99,91

2.

Pył PM 2,5

3,200

0,003

3,197

99,91

3.

CO2

841,965

494,867

347,098

41,22

4.

Benzo(a)piren

0,002

 

0,002

100,00

5.

SO2

8,001

0,003

7,998

99,96

6.

NOx

1,156

0,312

0,844

73,03

7.

Inne (wymienić)

0

0

 

 

 

W wyniku akcji edukacyjnych nastąpiło podniesienie świadomości w zakresie niskiej emisji. Liczba osób, do których skierowano tę akcję poprzez dystrybucję ulotek, rozwieszenie plakatów i informacje na stronie internetowej miasta, to około 20 tys. osób.


 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy