Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Informacje ogólne

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tzw. „nieruchomości mieszane” czyli, takie w których mieszkają mieszkańcy oraz jest prowadzona działalność gospodarcza tj. sklep, biuro, usługi itp. pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych poprzez zbieranie odpadów w pojemnikach lub workach, a następnie poprzez ich przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady, z którym Gmina podpisała umowę na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.

 
Za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele w.w. nieruchomości uiszczają opłatę na rzecz Gminy.
 
Informacje o Firmie odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Miasta Wejherowa:

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o. o.
ul. Obrońców Helu 1
84-200 Wejherowo
 
Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 
Eko Dolina Sp. z o. o.
Łężyce
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo
 
Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem gospodarowania odpadami - to obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, a także obiekty użyteczności publicznej oraz ogródki działkowe.
 
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni posiadać umowę na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie przedsiębiorstwem wywozowy
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy