Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
 • Strona główna
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
Powrót

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Co zaliczymy do ZSEE?

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zaliczany jest do odpadów niebezpiecznych, a zatem należy go traktować w specjalny sposób. Każdy mieszkaniec, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami! Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny. Zatem by bezpiecznie pozbyć się tego rodzaju odpadów, należy skorzystać z jednej z poniższych możliwości:

Duże, zużyte sprzęty RTV i AGD należy:

 • nieodpłatnie oddać w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych (wykaz punktów które przyjmują duży sprzęt na terenie gmin Związku, ich adresy oraz godziny otwarcia dostępny jest tutaj);
 • w przypadku ich wagi powyżej 20 kg zgłosić do bezpłatnego odbioru bezpośrednio
  z domu lub mieszkania
  (zasady odbioru sprzętów bezpośrednio z domów lub mieszkań opisane są tutaj).

Informacja dodatkowa: Limit wagowy odbieranego sprzętu bezpośrednio z gospodarstw domowych obecnie wynosi od 20 kg do 60 kg za sztukę sprzętu AGD i RTV. Limit może być przekroczony pod warunkiem zapewnienia przez mieszkańca pomocy w wniesieniu sprzętu, który waży ponad ten limit. Ograniczenie wagi wynika z konieczności spełnienia warunków pracy określonych przepisami BHP.

Ważne: Sprzęt AGD i RTV odbierany jest wyłącznie z posesji lub mieszkania
w wyznaczonym przez odbierającego terminie.
Nie wolno wystawiać go na ulice lub pod śmietnik. Odbierany sprzęt musi być cały i niezdekompletowany. Ponieważ zyżyty sprzęt AGD i RTV jest zaliczany do grupy odpadów niebezpiecznych jego demontaż jest wykroczeniem. Może on odbywać się tylko i wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania ZSEE.

Małogabarytowe, zużyte sprzęty RTV i AGD należy:

 • nieodpłatnie oddać w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych (wykaz dwunastu punktów na terenie gmin Związku, ich adresy oraz godziny otwarcia dostępny jest tutaj);
 • nieodpłatnie przekazać kierowcy w ramach organizowanej dwa razy do roku na terenie każdej z gmin członkowskich KZG objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych (terminy zbiórki, miejsca oraz godziny postoju samochodu dostępne są tutaj);
 • przekazać sprzedawcy detalicznemu (o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego co najmniej 400 m2), który jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Za małogabarytowy sprzęt będzie uznawany każdy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekroczy 25 cm.

Ponadto:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do sklepu przy zakupie nowego urządzenia. Sklep ma obowiązek przyjąć go bezpłatnie w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie „1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, komputer za komputer itp., z zastrzeżeniem, że mieszkaniec osobiście dostarczy go do miejsca sprzedaży. Przy dostawie do domu, sklep zazwyczaj dolicza koszt transportu urządzenia;
 • Zepsuty sprzęt można nieodpłatnie zostawić również w punkcie serwisowym – w przypadku gdy obsługa punktu stwierdzi, że naprawa sprzętu jest niemożliwa lub jest nieopłacalna;
 • Przy dostawie sprzętu do domu, dostawca nie będzie mógł odmówić zabrania starego sprzętu tego samego rodzaju, czyli np. oddamy starą lodówkę za nową.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy