Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

 

Rodzaj odpadu

Zabudowa

wielolokalowa

(obejmująca więcej

niż dwa lokale)

Zabudowa

jednorodzinna

(obejmująca do

dwóch lokali)

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne

Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne

Nie rzadziej niż 1x w tygodniu

1 x na 2 tygodnie

1 x 2 na tygodnie

szkło

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

1 x w miesiącu

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

papier

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

1 x w miesiącu

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

Metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomatreiałowe

Nie rzadziej niż 1x w tygodniu

1 x na 2 tygodnie

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

bioodpady

Nie rzadziej niż 1x w tygodniu

1 x w tygodniu

Nie rzadziej niż 1x w tygodniu

Odpady zielone

Nie rzadziej niż 1 x na 2 tygodnie

(w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada)

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

Popiół z palenisk domowych

1 x na 2 tygodnie (od 15 września do 15 maja w pozostałym okresie 1 x w miesiącu

Nie rzadziej niż 1x w miesiącu

Odpady wielkogabarytowe

Bezpośrednio do właścicieli nieruchomości

2 x w roku

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Odpady niebezpieczne

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Przeterminowane leki i chemikalia

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bezpośrednio do właścicieli nieruchomości

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Zużyte baterie i akumulatory

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości

2 x w roku

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

Odpady z tekstyliów i odzieży

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy