Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujące od 1.01.2023 r.

Stawka opłaty

Stawka opłaty jeżeli zadeklarowano zagospodarowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach

1,40 zł za 1m²

1,25 zł za 1 m ²

Metoda od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość– przy udokumentowaniu zużycia wody do 4m³na jedną osobę

32,00 zł/m-c – przy jednej osobie zamieszkującej

29,00 zł/m-c – przy jednej osobie zamieszkującej

64,00 zł/m-c – przy dwóch osobach zamieszkujących

58,00 zł/m-c – przy dwóch osobach zamieszkujących

 

Dla nieruchomości,  na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi suma opłat stanowiących iloczyn liczby worków lub pojemników
o określonej pojemności i stawki opłaty określonej za worek lub pojemnik:

 

a) 10,00 zł za worek o pojemności 80l,

b) 15,00 zł za worek o pojemności 120l,

c) 13,75 zł za pojemnik o pojemności  110l,

d) 15,00 zł za pojemnik o pojemności  120l,

e) 30,00 zł za pojemnik o pojemności  240l,

f) 82,50 zł za pojemnik o pojemności  660l,

g) 137,50 zł za pojemnik o pojemności 1100l.

 

W przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dwukrotnej wysokości:

 

a) 2,80 zł miesięcznie za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla właścicieli nieruchomości, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody, stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty,

 

b) 64,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości, którzy wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według metody, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty,

 

c) 20,00 zł za worek o pojemności 80l,

d) 30,00 zł za worek o pojemności 120l,

e) 27,50 zł za pojemnik o pojemności  110l,

f) 30,00 zł za pojemnik o pojemności  120l,

g) 60,00 zł za pojemnik o pojemności  240l,

h) 165,00 zł za pojemnik o pojemności  660l,

i) 275,00 zł za pojemnik o pojemności 1100l.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy