Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Prawo lokalne dotyczące odpadów komunalnych

Prawo lokalne dotyczące odpadów komunalnych http://www.bip.wejherowo.pl/strony/2881.dhtml

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: https://bip.wejherowo.pl/strony/menu/70.dhtml

UCHWAŁY: 

UCHWAŁA Nr VIIIk/L/653/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

UCHWAŁA Nr VIIIk/L/652/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa

UCHWAŁA Nr VIIIk/XLIII/567/2023 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXXVII/516/2022 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/170/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy