Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
18°
niedziela, 14.08.2022 r. imieniny:Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Prawo lokalne dotyczące odpadów komunalnych

Prawo lokalne dotyczące odpadów komunalnych http://www.bip.wejherowo.pl/strony/2881.dhtml

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: https://bip.wejherowo.pl/strony/menu/70.dhtml

UCHWAŁY: 

 

UCHWAŁA Nr VIIIk/XXV/327/2021 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Wejherowa

UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/186/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA Nr VIIIk/XIV/158/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/169/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/170/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

UCHWAŁA Nr VIIIk/XV/171/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiPowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH