Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
czwartek, 18.04.2024 r. imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zbiorniki bezodpływowe

AKTUALNE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW,

NA OBSZARZE GMINY MIASTA WEJHEROWA,

DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH,

UDZIELONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

 

L.p.

Nazwa firmy

Adres firmy

Zakres działalności*

Regon

Data ważności zezwolenia

1.

 

Powiatowo-Gminna Spółdzielnia Socjalna „KASZUBIA”

 

ul. Szkolna 52

84-239 Bolszewo

zbiorniki

 

363196335

 

24.03.2027 r.

2.

WCTRON Sp. z o.o.

ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9

50-406 Wrocław

zbiorniki

383498629

28.07.2026 r.

3.

WIR – Wywóz Nieczystości”

Andrzej Wenta & Irena Wenta

ul. Ludowa 16B

84-200 Wejherowo

zbiorniki

osadniki

191173181

23.06.2026 r.

4.

CLEANER Zakład Sprzątania spółka jawna Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz

ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg

zbiorniki

170205836

17.05.2026 r.

5.

mToilet Sp. z o.o.

ul. Toruńska 31

03-226 Warszawa

zbiorniki

382123092

09.05.2026 r.

6.

Firma B&Bewent

Bogdan Wenta

ul. Topolowa 10

84-242 Kębłowo

zbiorniki

osadniki

220307350

01.04.2026 r.

7.

TOI TOI Polska Sp. z o. o.

ul. Płochocińska 29

03-044 Warszawa

zbiorniki

010336146

20.03.2026 r.

8.

WC SERWIS Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

zbiorniki

241628482

17.07.2024 r.

 

*

zbiorniki - opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

osadniki - opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

   

AKTUALNE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW,

NA OBSZARZE GMINY MIASTA WEJHEROWA,

DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI,

UDZIELONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

 

Brak udzielonych zezwoleń

 

 

AKTUALNE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW,

NA OBSZARZE GMINY MIASTA WEJHEROWA,

DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE

PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT,

A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI,

UDZIELONE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

 

Brak udzielonych zezwoleń

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy