Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
19°
wtorek, 6.06.2023 r. imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów

 Pojemniki i worki na odpady segregowane (dla zabudowy jednorodzinnej – budynki do 4 lokali mieszkalnych)

a)  do papieru – napis "PAPIER", kolor niebieski – worki o pojemności około 120 litrów,

b)  do tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych – napis "TWORZYWA SZTUCZNE", kolor żółty – worki o pojemności około 120 litrów,

c)  do szkła – napis "SZKŁO", kolor  zielony – worki o pojemności około 80 litrów,

d) do odpadów zielonych – napis "ZIELONE" kolor brązowy - worki o pojemności około 120 litrów,

e) do bioodpadów (odpady kuchenne i spożywcze) – worki kompostowalne, półprzezroczyste, napis BIOODPADY, o pojemności ok 8 litrów,

f)  do bioodpadów– napis "BIOODPAY", kolor brązowy - pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów,

g) do popiołu – napis "POPIÓŁ", kolor szary – pojemnik o pojemności nie mniejszej niz 110 litrów (matalowy lub plastokowy).,

h) do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów. Pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych winny być utrzymane w kolorystyce innej niż pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie.


Pojemniki i worki na odpady segregowane (dla zabudowy wielorodzinnej – budynki liczące 5 i więcej lokali mieszkalnych)

a)  do papieru – napis "PAPIER", kolor niebieski – pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów,

b)  do tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych – napis "TWORZYWA SZTUCZNE", kolor żółty – pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów,

c)  do szkła – napis "SZKŁO", kolor  zielony – pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów,

d)  do bioodpadów– napis "BIOODPAY", kolor brązowy - pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów,

e) do odpadów zielonych – napis "ZIELONE" kolor brązowy - worki o pojemności około 120 litrów.

f) do popiołu – napis "POPIÓŁ", kolor szary – pojemnik o pojemności nie mniejszej niz 110 litrów (matalowy lub plastokowy),

g) do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów. Pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych winny być utrzymane w kolorystyce innej niż pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie.

worki do zbiórki komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych o łącznej pojemności do 160 l/rok/lokal przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przekaże w swoim zakładzie właścicielowi nieruchomości na jego wniosek.

* Na nieruchomości zbieranie bioodpadów (odpady kuchenne i spożywcze) wymaga ich umieszczania w workach kompostowalnych, a następnie w pojemniku. W przypadku, gdy odpady ulegające biodegradacji powstałe na nieruchomości są w całości poddawane kompostowaniu na tej nieruchomości, właściciel nieruchomości zwolniony jest z obowiązku posiadania pojemnika i worka na te odpady.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH