Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
środa, 27.09.2023 r. imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Cel do osiągnięcia

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z poźn. zm.) Gmina Miasta Wejherowa w 2018 roku osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

 

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania –2% (wymagany poziom to < 40% w 2018 r. );

 

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: makulatury, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43 % (wymagany poziom to > 30 % w 2018 r.);

 

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł – 93 % (wymagany poziom to > 50% w 2018 r.).

 

 

Porównanie osiągniętych poziomów w latach 2012-2018 przedstawiono na poniższych wykresach:

 

 

 

źródło: Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta Wejherowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi –
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

 

 

źródło: Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta Wejherowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi –
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

 

 

 

 

 

 

źródło: Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta Wejherowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi –
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH